Team-arts

de kunst van samenwerking

Over de kunst van samenwerking…

Team-arts is een team van coaches, mediators en managers die de kunst van samenwerking beheersen. In wisselende samenstelling gaan ze de uitdaging aan om deze kunst ten uitvoer te brengen waar dit nodig is. Bijvoorbeeld als ergens de samenwerking nog niet zo lekker loopt door onbekendheid met elkaar, conflicten op de werkvloer of als een koerswijziging om verandering vraagt.

Deze website is de nieuwe thuisbasis van team-arts. Achter de schermen zijn we druk bezig met de inrichting van de site zodat we binnenkort kunnen laten zien wie we zijn en wat we bedoelen met “de kunst van samenwerking”.